HSG®, produttore di utensili il metallo duro, HSS/Co quali punte, frese, maschi, ecc. sia a standard che a disegno.

High Precision Corner
Radius and Mills - 2013
Carbide Cutting Tools 2 -2013
or5 or
Cat. 3 - 2013 Cat. 4 - 2013
or1 or4
Cat. 5 Cat. 6

Cat. 7